vier O’s

4oo betekent Fier op ontwikkeling maar staat ook voor de vier externe en interne O’s die onze organisatie en bedrijfscultuur vorm geven. Deze principes zijn in alle aspecten van de bedrijfsvoering terug te vinden.

Een kleine samenvatting:

ExternInternKorte omschrijving
OmarmenOnbevangeneen goede band met cliënten, geen vooroordelen, openheid en transparantie
OntzorgenOpmerkzaamprimaire levensbehoeften borgen, kritisch op efficiëntie hulp, alert op risico’s
OntwikkelenOndersteunendpassende ambitie en grenzen, respect voor niveau /tempo, lef en “gut feeling”
OvergangOutreachendmeer zelfredzaamheid, verbindingen leggen, bestendigen, transitie

4oo: fier op ontwikkeling

Ontwikkeling is een kernbegrip bij 4oo. Wij bieden al onze medewerkers ruimte en mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei en evalueren daarom regelmatig ieders rol, plaats en kansen in de organisatie. We kijken niet alleen naar de bekende kwaliteiten maar ook naar iemands verborgen of onontdekte potentieel of talenten.

“4oo attitude”

Onze O’s vormen de ruggengraat van de 4oo-attitude. Begeleiders krijgen in hun taakuitvoering professionele vrijheid en functionele ruimte om naar eigen inzicht gebruik te maken van de verschillende methodieken en denkwijzen die binnen 4oo worden gehanteerd. Door regelmatig te reflecteren op het eigen en elkaars handelen houden onze medewerkers zichzelf en elkaar als team scherp.