COVID-19 maatregelen

Algemene richtlijnen voor personeel en cliënten

 • je houdt zoveel mogelijk / altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Dat zijn twee grote stappen.
 • je wast altijd je handen of je gebruikt desinfecterende handgel als je ergens binnen komt of als je met je handen
  aan je gezicht hebt gezeten.
 • je zorgt er voor dat je niet op drukke plekken komt waar veel mensen dicht bij elkaar staan.
 • als het verplicht is om ergens een mondkapje te dragen dan doe je dat.

Klachten

 • Hoesten, niezen, keelpijn, koorts en/of kortademigheid kunnen op besmetting wijzen.
  bij klachten blijft personeel thuis. Als de klachten voorbij zijn of een GGD-test uitwijst dat er geen sprake is van
  besmetting met Covid-19 kan het personeelslid weer aan het werk.
 • een cliënt met klachten moet thuis blijven. De cliënt, eventuele medebewoners en personeel krijgen instructies
  over de beschermende maatregelen om besmetting te voorkomen. Als de klachten voorbij zijn of een GGD-
  test uitwijst dat er geen sprake is van besmetting met Covid-19 kan de cliënt het normale leefpatroon weer
  hervatten.

Besmetting met Covid-19

Voor een cliënt die besmet is maar niet hoeft te worden opgenomen in een ziekenhuis wordt een veilige quarantainelocatie gezocht. Als deze locatie zich in de instelling bevindt, gelden de volgende regels:

 • bezoek is niet toegestaan
 • personeelsleden die in contact komen met de cliënt nemen beschermende maatregelen
 • de cliënt krijgt instructies over de hygiënerichtlijnen en beschermende maatregelen en er wordt extra toezicht
  gehouden op naleving.

Beschermende maatregelen

 • er wordt te allen tijde minimaal anderhalve meter afstand gehouden
 • voor het bezoek wast de cliënt de handen volgens de hygiënerichtlijnen
 • zowel cliënt als begeleider dragen beiden gedurende het bezoek een (niet-medisch) mondkapje en
  wegwerphandschoenen. Aan- en uittrekken en weggooien wordt gedaan volgens de hygiënerichtlijnen
 • contactoppervlakken worden dagelijks extra gereinigd door een begeleider.

Cliëntbenadering

Alle maatregelen, richtlijnen en instructies worden op een heldere en begrijpelijke manier op het niveau van de cliënt uitgelegd en op papier aanwezig op alle woonlocaties. De noodzakelijke kennis over het coronavirus en de bereidheid de geldende regels op te volgen worden regelmatig getoetst en besproken.