klantgerichtheid

Klanttevredenheid is voor ons een belangrijke indicator. Onze klachtenregeling is een waardevol instrument voor kwaliteitsverbetering. Elke klacht wordt dan ook altijd serieus genomen en opgepakt. Dat geldt ook voor signalen en suggesties die wij vanuit de cliëntenraad ontvangen.

professionaliteit

Onze medewerkers voldoen aan de benodigde opleidingskwalificaties en/of volgen scholing om de aanwezige competenties te vergroten. Ons personeelsbeleid is gericht op het verdiepen van kennis, vaardigheid en competentie en stimuleert bijscholing. De directieleden beschikken zelf eveneens over een zorg- en managementachtergrond waarmee een solide fundering aan de basis van 4oo ligt.

flexibiliteit

Niet alleen onze doelgroep maar ook onze bedrijfsvoering vraagt om flexibiliteit. Monitoren, evalueren en bijstellen biedt de meeste verbetermogelijkheden als een organisatie corrigerende maatregelen snel in de processen kan implementeren.

kwaliteit

4oo is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Ons managementsysteem draagt bij aan het borgen van onze kwaliteit met het vastleggen van onze processen, analyse van klachten en afwijkingen, interne audits met de focus op verbeterpunten, monitoring van de gestelde kwaliteitsdoelen en, waar van toepassing, maatregelen ter verbetering.

‘Met extra toewijding werken wij dagelijks aan ons doel: excelleren in ons aanbod’.