medezeggenschap

Meedenken en meebeslissen wordt medezeggenschap genoemd. Het betekent dat niet alles voor jou door 4oo wordt bepaald maar dat je zelf ook iets te vertellen hebt over de manier waarop jouw zorg wordt geregeld. Hoe doen we dat?

samen een zorgplan opstellen

Als je bij 4oo woont wordt er een zorgplan gemaakt. Dat doen we samen met jou. We bespreken samen met jou je sterke punten, je valkuilen en je bedenkt zoveel mogelijk zelf aan welke doelen je wil werken en wat je uiteindelijk wil bereiken.

je plek waar je woont

Als er iets veranderd moet worden aan jouw woonlocatie doen we dat zo veel mogelijk in overleg met jou en je medebewoners.

begeleidingsgesprekken

Bij 4oo heb je begeleidingsgesprekken die gaan over hoe het met jou en je werkdoelen gaat. Eén keer per week vragen we na zo’n gesprek wat je van het gesprek vond, of je tevreden bent met de hup die je bij ons krijgt en of je nog tips en tops hebt.

extra afspraken

Soms zijn er extra afspraken nodig, bijvoorbeeld omdat je niet goed met sommige emoties om kan gaan. Die afspraken maken we altijd samen met jou, zodat je zelf kunt vertellen hoe jij volgens jou het beste geholpen kan worden.

cliëntenraad

Dit is een groepje cliënten en vertegenwoordigers (bijvoorbeeld een familielid) die ongeveer twee keer per jaar bij elkaar komt. Zij houden meestal twee keer per jaar een vergadering over de manier waarop 4oo dingen voor alle cliënten regelt. Als je in de cliëntenraad zit, doe je dat dus niet alleen voor jezelf, maar voor alle cliënten van 4oo! De cliëntenraad kan bijvoorbeeld advies geven aan de directie, als ze vinden dat iets beter kan. Maar de directie kan ook advies aan de cliëntenraad vragen.

Er is altijd een ondersteuner van 4oo bij de vergaderingen, om vragen te beantwoorden, uitleg te geven of te helpen met het verslag van de vergadering.

Als het je leuk lijkt om ook aan de cliëntenraad mee te doen kun je dat doorgeven aan de begeleiding.