ervarend leren

Wij stimuleren de ontwikkeling van onze cliënten met een betrokken en “naar buiten” georiënteerde houding. Door te ondersteunen en bemiddelen bij het vinden van een passende dagbesteding en met onze eigen begeleidingsprojecten stellen wij onze cliënten in staat ervarend te leren. Door in te zetten op programma’s die een meerwaarde hebben voor de lokale gemeenschap wordt een gevoel van acceptatie en waardering vanuit de omgeving ervaren, wat het verdere ontwikkelingstraject versterkt.

sociale opdracht

Samen met onze ketenpartners en opdrachtgevers hebben wij een sociale opdracht waarin wij continu zoeken naar de beste route van A naar B. Niet uitsluitend op cliëntniveau, maar ook als sociaal-maatschappelijke organisatie. Want naast de ontwikkeling van onze cliënten, zetten wij in op ontwikkeling van onze medewerkers en 4oo als organisatie in het geheel.

Dit houdt onder meer in dat onze begeleiders binnen de principes, kernwaarden en methodieken van 4oo de professionele vrijheid en functionele ruimte krijgen om hun werk naar eigen inzicht uit te voeren: de “4oo-attitude”.

methodiek

400 maakt gebruik van diverse methodieken uit verschillende disciplines. Dit vormt het hart van onze aanpak. Elke cliënt is uniek, met een eigen complexiteit van problematiek, vaardigheden, kansen en bedreigingen. Door het combineren van methoden en strategieën en onze wijze van benaderen, begeleiden en toerusten maken wij de aansluiting tussen hulpvraag, eigenheid van de cliënt en diens ambities concreet en haalbaar.

Met passie voor ons vak en rebels waar nodig, verlenen wij niet alleen zorg maar creëren wij samen met onze cliënten succesverhalen!

denkkracht delen

Wij zijn daarnaast voortdurend op zoek naar nieuwe invalshoeken en benaderingen en volgen de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet.
4oo ziet het delen van denkkracht als een waardevol instrument om kennis en vaardigheden te vergroten. Niet alleen binnen ons team, maar ook met collega-zorgaanbieders, sociale partijen en ketenpartners. Wij maken graag tijd vrij om over een casus, sociaal-maatschappelijk vraagstuk of ontwikkelingsstrategie te sparren.

Hiervoor hebben wij diverse vergaderruimten beschikbaar op onze kantoorlocatie. Meer weten over de meerwaarde van het delen van denkkracht met ons en met elkaar? Informeer naar de mogelijkheden via ons contactformulier.