De omgeving van een cliënt heeft meestal al het nodige meegemaakt. Ouders weten vaak niet hoe ze met de problematiek van hun kind om moeten gaan. Het gezin raakt overbelast, met alle gevolgen van dien. De meeste van onze cliënten hebben dan ook al een heel traject doorlopen voor ze bij ons terecht komen. Vaak hebben zij en hun omgeving daardoor maar weinig vertrouwen in de hulpverlening.

Bij 4oo spreken we de taal van onze cliënten. Maar wat we vooral doen is vragen stellen om uit te zoeken wat iemand graag zou willen bereiken en wat daar voor nodig is. Zo werken we samen aan een hulpvraag, waar wij onze begeleiding op aansluiten.

Verandering komt niet vanzelf, en lukt alleen als het vanuit de cliënt zelf komt. Wij zorgen voor een veilige omgeving waarin iemand vertrouwen leert krijgen. In ons, maar vooral in zichzelf. Door steeds in gesprek te gaan en goed te blijven luisteren kunnen wij onze cliënten motiveren en stimuleren om het anders te gaan doen.

Ook een sociaal vangnet is erg belangrijk voor een cliënt. Bij onze begeleiding betrekken wij daarom waar het kan de familie en belangrijke mensen uit zijn of haar omgeving.

Ons begeleidingsteam heeft veel ervaring op het gebied van zorg en welzijn, scholing en justitie. Ook hebben wij veel kennis over sociale, culturele en maatschappelijke diversiteit. Zo kunnen we onze cliënten en hun omgeving, ongeacht hun cultuur of sociaal-maatschappelijke achtergrond, ondersteunen en informeren.